Пресотерапия


Физиотерапията е единствената в град Стара Загора, в която се извършва пресотерапия по медицински показания при първичен и вторичен лимфедем на крайниците чрез прилагане на деконгестивна терапия по Фьолди.


пресотерапия

Неоперативното лечение на лимфедемите е водещо при това заболяване и се състои от двуфазова физикална терапия на M. Фьолди. Съвременната отбременяваща терапия е комплекс от процедури, извършващи се с различна повторяемост и параметри под ръководството на лекар-специалист по физикална медицина и рехабилитация, и съдов хирург. Тя включва ръчен лимфен масаж (тип дренаж, проведен от обучени в мануалните техники специалисти) и апаратен лимфен дренаж - пресотерапия.

Съществена част от лечението е и бандажирането чрез носене на компресивни чорапи, ръкави, лечебна физкултура, хигиенно-диетичен режим, изискващ педантични грижи за кожата и профилактика на инфекциите. Всичко това изисква мотивация от страна на пациента и неговото активно участие в процеса на рехабилитация.


Приложеното навреме (първи – трети клиничен стадий) лечение доказано редуцира оплакванията и предотвратява усложненията на лимфедема.

Д-р Емилия Петкова извършва апаратен лимфен дренаж чрез последно поколение компресорен апарат за пресотерапия на крайниците – с маншети за горен и долен крайник и апликатор тип "ПАНТАЛОН".

Повече информация за ЛИМФЕДЕМ НА КРАЙНИЦИТЕ може да намерите :

  • Диагностика и лечение
  • Класификация
  • Клинична картина


Към статията

Интервю с Д-р Емилия Петкова

Към статията