Апаратна терапия


Висококачествена и модерна физио- и кинезитерапевтична апаратура за възстановяване след травми, инсулти, инфаркти и др. Безлекарствено лечение на болката, лазерпунктура, лечебна физкултура при гръбначни изкривявания, преди и след раждане.

Кабинетът е оборудван с нова съвременна апаратура, което позволява приложението на всички видове физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури:

 • Нискочестотна терапия
 • Средночестотна терапия
 • Високочестотна терапия
 • Ултразвукова терапия
 • Магнитотерапия
 • Терапия с видими, инфрачервени и ултравиолетови лъчи
 • Електростимулации
 • Лазертерапия, лазерпунктура
 • Кинезитерапия
 • Механотерапия
 • Лечебен масаж